Nivel

Tryggere og ryddigere gater med digital regulering

Har du noen gang irritert deg over feilparkerte sparkesykler, eller haugevis av dem som blokkerer fortauet? Det var utgangspunktet for samarbeidspartneren vår Nivel.

Mikromobilitet på avveie

Digital regulering av sparkesykler er nesten ikke-eksisterende i Norge, og kommuner har ofte regler om antall sparkesykler per aktør, men som er vanskelig å kontrollere og følge opp. Dette fører til frustrasjon blant borgere som opplever farlige situasjoner med sparkesykler som kjører for fort eller er på steder de ikke skal være.

Hva og hvordan

Nivels grunntanke er å bruke lokasjonsbasert parkeringsavgift som insentiv for hvordan sparkesykkeloperatørene distribuerer sparkesyklene sine.

Alt på sin plass

Reguleringsverktøyet har ført til økt innsikt hos brukerne, samt en bedre og mer sikker regulering av trafikkflyt. Ved å bruke reguleringsverktøyet til å sette opp fartssperrer, parkerings- og kjøreforbud, samt å opprette egne parkeringssoner bidrar dette til bedre trafikksikkerhet og en triveligere byopplevelse for alle.