Blue planet academy

Din digitale kunnskapsportal for akvakultur

Her finner du nettbaserte kurs og hundrevis av animerte opplæringsfilmer om lakseproduksjon. Fiskevelferd, rømmingssikring, hygiene og biosikkerhet er bare noen av emnene som presenteres på en grundig, men lettfattelig måte.

Image

Utfordring

Blue Planet Academy kontaktet oss med et bibliotek av opplæringsfilmer og en Wordpress-nettside, og trengte en løsning for å administrere kunder, deres brukere og la dem ta kurs og motta sertifikasjoner basert på disse kursene. Vi startet med å lage en WordPress-plugin for deres eksisterende nettside. Når antallet brukere og kurs økte, og kravet til funksjonalitet ble mer avansert, endte vi opp med å lage en omfattende e-læringsportal fra bunn. Noe som innebar migrering av brukere, sertifikasjoner, kurs og hver brukers fremgang (til og med midtveis i kurs!) over til det nye systemet.

Løsning

Det nye Blue Planet Academy er en komplett e-læringsløsning delt opp i en Admin og en Academy-del. Bedriftene kan under "Min organisasjon" styre og følge fremdriften til deres ansatte, og ha kontroll over hvem som har de korrekte sertifikasjonene til enhver tid. Kurspåmelding og sertifisering blir håndtert sømløst av systemet. I Admin-delen kan nye kurs bli opprettet basert på eksisterende innhold. Tilgang og påmelding kan gis til bedrifter, avdeling eller spesifikke brukere.

Resultat

Blue Planet Academy er i dag ledende i kunnskap om akvakultur. Med et substansielt bibliotek av videoopplæringsmateriell og skreddersydde kurs der fiskevelferd, rømmingssikring, hygiene og biosikkerhet er bare noen av emnene som presenteres på en grundig, men lettfattelig måte. Mens deres visuelle fremstilling og omfattende bruk av animasjon sikrer en god forståelse. Bruk Blue Planet til gjennomføring av obligatoriske kurs, generell kompetanseheving og til å kvalitetssikre og dokumentere opplæringen.